Encyclopedie van Westerse Goden en Godinnen

van prehistorie tot heden
Joke & Ko Lankester, Circe Wicca

Deze encyclopedie geeft een overzicht van de religies van Europa en het Nabije Oosten, vanaf de Nieuwe Steentijd tot de komst van het christendom.

Anatolië is een belangrijke inspiratiebron geweest voor de Grieken, die veel van hun Goden en Godinnen aan deze beschaving hebben ontleend. De beschavingen van de Babyloniëërs en Soemeriërs drukten tegelijkertijd hun stempel op de heidense religies van onder andere Egypte en het Middellandse-Zeegebied. Deze culturen vormden de basis voor de Helleense beschaving, die op haar beurt weer werd opgenomen in het Romeinse Rijk.
Daarnaast heeft het christendom elementen uit de Keltische en Germaanse religies in zich opgenomen en langs deze weg het heidendom een plaats in onze samenleving gegeven.

Ingedeeld naar de religies van het Nabije Oosten, Egypte, de Helleense beschaving, de Romeinen,
Kelten en Germanen, worden de belangrijkste Goden en Godinnen in alfabetische volgorde gerangschikt en beschreven.

Aanbevolen  websites


 


JaarfeestenLinks