Het Paasfeest

in geschiedenis en volksgebruiken.
Auteur: Aat van Gilst, Uitgeverij van de Berg
. Tweede, herziene en uitgebreide druk, 2012.

Het paasfeest betekent een keerpunt in de natuur: de lente wint het van de winter.
Deze gedachte ligt ten grondslag aan de voorjaarsvreugde die eertijds gepaard ging met veel vruchtbaarheidsriten waarop nog een aantal volksgebruiken teruggaan: het ontsteken van paasvuren en het houden van ommegangen zoals het vlöggelen te Ootmarsum.
Het kleuren en zoeken van paaseieren, paashaas, gebaksvormen en het halen van paaswater zijn enkele andere voorbeelden van onderwerpen waarvan de auteur, gebruikmakend van oude bronnen, een boeiend overzicht geeft.


Het boek van Aat van Gilst wordt genoemd in:

Aanbevolen  websites


 


JaarfeestenLinks